Comments on 15 diennakšu norma.

  • Aija

    Atceros, atceros. Tieši ar bērnu gāju. Nebija iespējas mājā tikt. 3 stundas nogaidīju.