Latvija pāriet uz ziemas laiku.

Šogad pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku notika naktī no 27. Oktobra uz 28. plkst. 4:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji bija jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Galvenais pamatojums pārejai uz ziemas vai vasaras laiku balstās uz elektroenerģijas patēriņa ekonomijas.
1916.gada 30.aprīlī, taupības apsvērumu dēļ, par pirmo valsti kas ievieš pāreju uz vasaras laiku, kļūst Vācija. Tai drīz seko sabiedrotās valstis – Lielbritānija, Francija un Īrija. Pavisam drīz laika maiņu ievieš arī Krievijā, ASV un citās zemēs.

Arī dažādi cilvēka veselības pētījumi liecina – jo cilvēks ilgāk var baudīt dienas gaismu, jo vairāk tiek veicināta D vitamīna sintēze organismā. Tas labvēlīgi ietekmē veselību kopumā.

Latvijā savukārt, kārtību, kādā notiek pāreja uz vasaras laiku, nosaka Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr.1010 „Par pāreju uz vasaras laiku”:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas teritorijā notiek pāreja uz vasaras laiku.

2. Latvijas Republikas teritorijā lieto laiku atbilstoši otrajai laika joslai (Grīnvičas laiks plus divas stundas).

3. Latvijas Republikas teritorijā pāreja uz vasaras laiku un atpakaļ notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā pulksten trijos atbilstoši otrās laika joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā pulksten četros – par vienu stundu atpakaļ.

4. Ekonomikas ministrija ir atbildīgā institūcija par pāreju uz vasaras laiku atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Ceru, nekas nav nogulēts. Bet drosš paliek drošs. Salīdzinām un pārbaudām pulksteņus šeit.


Rudens klāt. Ar ko arī oficiāli apsveicu.

Atbildēt

Satura un bilžu īpašnieki - Andrejs Bikovs un NTEG, ja nav norādīts citādi.
Visi foto materiāli ir aizsargāti ar oriģinālu failu EXIF datiem, kas ļaus resursa autoriem griezties atbildīgās iestādēs, ja tie tiks modificēti, lai slēptu avotu un autorus.
Redakcija - Tingela
© Bikovs.lv 2011-2019